اداره رسیدگی و کنترل اسناد

 | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

آشنایی با اداره رسیدگی و کنترل اسناد


وظیفه این اداره بررسی و رسیدگی به کلیه اسناد مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، مصوبات هیات امناء و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور میباشد و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس و۲ کارشناس مسئول و ۲ کارشناس بوده که هم اکنون با شرح وظایف ذیل انجام وظیفه می نماید.
 

شرح وظایف اداره رسیدگی و کنترل اسناد


۱. رسیدگی به اسناد مالی قطعی و غیرقطعی جهت تطبیق با قوانین و دستورالعملهای اجرائی.
۲. رسیدگی به اسناد عاملین مالی و دستورالعملهای مربوطه.
۳. رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴. ثبت کلیه معاملات انجام شده در سامانه معاولات فصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی.
۵. پاسخگویی به مراجع نظارتی در صورت ارجاع.
۶. رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعملهای صادره .
۷. بررسی اسناد رفع واخواهی شده هزینه های معاونتها.
۸. مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی.
۹. تطبیق پرداختها با موافقت نامه ها و بودجه تفصیلی موسسه.
۱۰. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط.
۱۱. انجام امور مربوط و رفع واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد.
۱۲. انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز.
۱۳. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت.

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1182 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر