اداره اموال

 | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

آشنایی با اداره اموال


یکی از مواردی که در هر سازمان مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی است که در آن سازمان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف، مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد. هیچ سازمانی بدون سیستم صحیح تدارکاتی و فراهم نمودن لوازم، مواد و کالاهای مورد نیاز خود قادر به انجام وظائف محوله نخواهد بود.
اموال، بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد، اینجاست که ارزش اموال و حفظ آن نمود پیدا کرده و مسئولیت نگهداری آن را بسیار مهم و دشوار می سازد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد.
با توجه به قدمت، وسعت و گستردگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای کنترل و نظارت بیشتر اموال، تعداد ۴۵ پرسنل، علاوه بر وظایف خود در واحد های مربوطه به عنوان امین اموال نیز وظیفه حفظ و نگهداری اموال را به عهده دارند.

شرح وظایف اداره اموال


۱. نظارت بر فهرست کلیه اموال ورودی به واحد با اسناد قانونی مربوطه از قبیل فاکتور خرید، حواله انبار ، سند انتقال یا مدارک اهداء کالا و تایید اسناد فوق الذکر (در صورت نیاز بازدید از اموال)
۲. نگهداری حساب کلیه اموال منقول، اهدایی، انتقالی، مسروقه و اسقاط طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
۳. رسیدگی به وضعیت صورت حسابها و بررسی و تطبیق آنها با آئین نامه های اموال، نظارت بر الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم های اموال
۴. صدور قبض رسید اموال و ثبت در دفاتر اموال و تحویل نسخه های مربوطه به واحد ذیربط
۵. صدور مجوز خروج اموال با دستور مقامات مجاز دانشگاه
۶. نظارت بر تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن در کلیه اتاقها و واحدها توسط مسئولین اموال
۷. تحویل وسایل و دارایی موجود به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی
۸. صدور حواله جابجایی و تحویل و تحول اموال بین امنای اموال واحدها
۹. مکاتبات و پیگیری بخشنامه های مرتبط
۱۰. کنترل و بازدید دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی
۱۱. دریافت اموال اسقاط و مازاد واحدها و کسر اموال فوق از موجودی آنها
۱۲. برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلو گیری از خرید و هزینه مجدد
۱۳. نگهداری اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی
۱۴. نظارت بر فعالیت امین اموال های واحدها و ارایه راهنمایی های لازم به آنها
۱۵. تهیه لیست اموال خارج شده از دانشگاه جهت تعمیر یا امانت و ارسال آن به واحدها و مسئولین اموال جهت پیگیری وتعیین تکلیف
۱۶. پاسخگویی در خصوص کلیه اموال به مراجع ذیصلاح

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 906 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر