فرم درخواست عضویت در صندوق پس انداز کارکنان دولت
در صورت تمایل به عضویت در صندوق پس انداز کارکنان دولت لطفا فرم زیر را تکمیل و به همراه یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی به دفتر حقوق و دستمزد تحویل دهید.
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 3086 بار
فرم درخواست صدور گواهی حقوق
  • این فرم باید توسط وام گیرنده تکمیل گردد.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 |  دفعات مشاهده: 3289 بار
فرم درخواست صدور ضمانت نامه بانکی
این فرم باید توسط ضامن تکمیل گردد.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 |  دفعات مشاهده: 4887 بار