قانون نقل و انتقال سوابق بیمه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیین شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۶۹۵/۱۱- ۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
 | تاریخ ارسال: 1402/3/13 |  دفعات مشاهده: 1373 بار
زمانبندی و نحوه ارائه گزارش های مالی توسط دستگاههای اجرایی
زمانبندی ارائه گزارش های سنا، سناما و سماد
 | تاریخ ارسال: 1402/2/17 |  دفعات مشاهده: 1060 بار
مستندسازی اسناد هزینه ای
اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت از محل اعتبارات هزینه ای
 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 |  دفعات مشاهده: 1151 بار
مستندسازی اسناد سرمایه ای
اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 |  دفعات مشاهده: 1010 بار
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران بعد از پیگیری‌های مستمر سندیکای صنعت برق ایران، اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و نیز تعدادی از تشکل‌های کارفرمایی طی چند روز اخیر از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 |  دفعات مشاهده: 1148 بار
بخشنامه ترمیم حقوق در سال ۱۴۰۱
دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)
 | تاریخ ارسال: 1401/8/29 |  دفعات مشاهده: 1768 بار
لزوم ثبت هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط در سامانه ستاد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ پیگیری های به عمل آمده از سوی دستگاه های نظارتی، ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺰﺀ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺒﺼﺮﻩ (۵) ﻣﺎﺩﻩ  ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۴۰۱/۴/۱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  ﻣﻨﻮﻁ ﺷﺪﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۳/۱/۲۵ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺩﻭﻟﺖ (ﺳﺘﺎﺩ)، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎیت ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫیربط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
 | تاریخ ارسال: 1401/6/6 |  دفعات مشاهده: 1616 بار
دستورالعمل میزان و نحوه واگذاری تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب
هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه (مصوب ۹۴/۳/۱۲ هیأت امناء) در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ دستورالعمل مشروحه ذیل را مورد تصویب قرار داد.
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 2131 بار
دستور العمل مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت ها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست دستورالعمل "مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداختها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای"، که طی نامه شماره ۴۰۳۰۰/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است، در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور برای اجرا ابلاغ می شود.
 | تاریخ ارسال: 1401/4/5 |  دفعات مشاهده: 2433 بار
قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ با اصالحیه های بعدی
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 1953 بار
مدیریت مالی اسناد خزانه اسلامی و صکوک
اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 1975 بار
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ شامل ۱۰ ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:
 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 |  دفعات مشاهده: 2055 بار
نکاتی چند برای مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقام مجاز جهت بروزرسانی اطلاعات خود نیازمند مطالعه موارد ذیل می باشند:
 | تاریخ ارسال: 1401/2/27 |  دفعات مشاهده: 2020 بار
گردش کار و فرآیند کار عاملین مالی
امور مالی دانشگاه با تفویض اختیار ماده  ۳۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به عاملین محترم گردش کار و فرآیند کار عاملین مالی را به شرح ذیل ارائه می نماید:
 | تاریخ ارسال: 1401/2/27 |  دفعات مشاهده: 2219 بار
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد" مصـوب جلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمسـیون اجتمـاعی کـه باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷مجلس با اجـرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصـل یکصـد ودوازدهـم ۱۱۲قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح وتأییدآن مجمـع درتـاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ بـه ریاسـت محترم جمهور ابلاغ گردید.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2006 بار
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را به شرح زیر تصویب نمود
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2061 بار
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2046 بار
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۹۴/۳/۱۲
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2252 بار
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می گردد.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 |  دفعات مشاهده: 2032 بار
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد)
 | تاریخ ارسال: 1401/2/19 |  دفعات مشاهده: 4914 بار
آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکنرونیکی دولت را تصویب کرد.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/19 |  دفعات مشاهده: 2076 بار
دستورالعمل مستند سازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت ها از محل اعتبارات هزینه ای
دستورالعمل حاضر به منظور تکمیل دستورالعمل "مستند سازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای" موضوع بخشنامه ۵۴/۹۸۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳، در ارتباط با پرداخت ها از محل اعتبارات هزینه ای تهیه شده و هدف آن ایجاد وحدت رویه و تقویت کنترل ها در قالب ابزارهای نظارت مالی است.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/19 |  دفعات مشاهده: 2479 بار