بایگانی بخش پیام مدیریت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 820 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

پیام مدیر

لازم است همواره چرخه فرآیند اجرائی در سازمانها جهت شناسائی بهبود و استمرار و ارزیابی فرآیند شکل گیرد تا سازمانها توانائی پیش بینی و تغییرات را برای اهداف سیاسی، اقتصادی، هدایت و برنامه ریزی را داشته باشند.