مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
زمانبندی و نحوه ارائه گزارش های مالی توسط دستگاههای اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/17 | 
در اجرای مفاد اجزاء (۲) و (۳) بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به پیوست تفاهم نامه مشترک بین دیوان محاسبات کشور و خزانه داری کل کشور در خصوص زمانبندی و نحوه ارائه گزارش های مالی توسط دستگاههای اجرایی برای اجرای (بندهای ۱ و ۳) ابلاغ می شود.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5155.14058.fa.html
برگشت به اصل مطلب