مدیریت امور مالی- فرم‌ها
فرم درخواست عضویت در صندوق پس انداز کارکنان دولت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
در صورت تمایل به عضویت در صندوق پس انداز کارکنان دولت لطفا فرم زیر را تکمیل و به همراه یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی به دفتر حقوق و دستمزد تحویل دهید.

دانلود فرم عضویت در صندوق پس انداز کارکنان دولت
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5133.11705.fa.html
برگشت به اصل مطلب