مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 

دانلود

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را به شرح زیر تصویب نمود


دانلود

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=46.5155.11599.fa
برگشت به اصل مطلب