مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
مستندسازی اسناد سرمایه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودچه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست "مستند سازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت ها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای" ابلاغ می گردد.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5155.14025.fa.html
برگشت به اصل مطلب