مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
قانون نقل و انتقال سوابق بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/13 | 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیین شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۶۹۵/۱۱- ۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5155.14317.fa.html
برگشت به اصل مطلب