مدیریت امور مالی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 
امور مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰
   فکس: ۶۴۵۴۲۲۳۰
   Email: maliaut.ac.ir
   
آدرس: خیابان حافظ، کوچه رشت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان فارابی، طبقه پنجم

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=46.5156.11521.fa
برگشت به اصل مطلب