مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
مستندسازی اسناد هزینه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
دستورالعمل حاضر به منظور تکمیل دستورالعمل "مستند سازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای" موضوع بخشنامه ۹۸۶۳۲/۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳، در ارتباط با پرداخت ها از محل اعتبارات هزینه تهیه شده و هدف آن ایجاد وحدت رویه و تقوقت کنترل ها در قالب ابزارهای نظارتی مالی است.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5155.14026.fa.html
برگشت به اصل مطلب